شرکت مهسازان تهران


شرکت مهسازان تهران در سال 1373 با شماره ثبت 107555تاسیس و فعالیت خود را در زمینه ساخت قطعات و ماشین آلات نساجی آغاز نمود...